Yongzhen Zhuang Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
6Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYongzhen Zhuang, Lei Chen: Max Regional Aggregate over Sensor Networks. ICDE 2009: 1295-1298
2007
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYongzhen Zhuang, Lei Chen, Xiaoyang Sean Wang, Jie Lian: A Weighted Moving Average-based Approach for Cleaning Sensor Data. ICDCS 2007: 38
2006
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYongzhen Zhuang, Lei Chen: In-network Outlier Cleaning for Data Collection in Sensor Networks. CleanDB 2006
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiaoming Chen, Zhoujun Li, Yongzhen Zhuang, Jinsong Han, Lei Chen: HAND: An Overlay Optimization Algorithm in Peer-to-Peer Systems. HPCC 2006: 290-299
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLRui Chu, Nong Xiao, Yongzhen Zhuang, Yunhao Liu, Xicheng Lu: A distributed paging RAM grid system for wide-area memory sharing. IPDPS 2006
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJinpeng Huai, Xianxian Li, Wenyi Zhang, Jun Han, Yongzhen Zhuang: A Software Protocol of Goals and Operations Based on BDI Model. SUTC (1) 2006: 454-461

Coauthor Index

1Xiaoming Chen [3]
2Lei Chen [3] [4] [5] [6]
3Rui Chu [2]
4Jinsong Han [3]
5Jun Han [1]
6Jinpeng Huai [1]
7Xianxian Li [1]
8Zhoujun Li [3]
9Jie Lian [5]
10Yunhao Liu [2]
11Xicheng Lu [2]
12Xiaoyang Sean Wang [5]
13Nong Xiao [2]
14Wenyi Zhang [1]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)